Show newer

Attention #Mastodon sysadmins! A new release with some security fixes will drop on Thursday, prepare to upgrade -- we'll release 2.9.x, 3.0.x, and 3.1.x versions to make sure you have the easiest time upgrading for this.

I built a DIY license plate reader with a Raspberry Pi and machine learning uep.cat/c Interesante post de como han creado un lector de matrículas usando una Raspberry Pi y Machine learning

Famicom Party uep.cat/b libro que nos enseñará los entresijos de la programación de la NES/Famicon en ensamblador

garra ≠ urpa

'garra': cama; extremitat inferior d'un home o animal des del genoll fins al turmell.

'urpa': ungla llarga i corbada com la dels gats o dels ocells.

— A l'amo de l'hotel li cauen els diners garres avall.
— L'ós és un mamífer salvatge, molt voluminós amb urpes llarges i dures.

'Garra' probablement és un aragonesisme. De fet, els castellanoparlants d'Aragó compren (compraven) «garreta» per a fer brou; i el DRAE diu que 'garra' s'usa en Aragó i Navarra amb el significat de «cama».

Unpopular opinion: la chica del panel de la ruleta de la fortuna, solo es un cuerpo bonito, no es necesaria.

OpenPush - A Free, Decentralized Push Messaging Framework for Android

f-droid.org/en/2020/02/03/open

(The embedded video doesn't play because of a strict CSP policy, if you want to watch it, you'll need to click through to the #FOSDEM talk page)

EEUU extiende el veto a toda la cúpula de Meliá y el Gobierno guarda silencio uep.cat/9

Critical Security Flaw Found in WhatsApp Desktop Platform Allowing Cybercriminals Read From The File System Access uep.cat/8

No la compartáis, que es secreta y no puede enterarse nadie

Esta es la hoja de servicios de ‘Billy el Niño’ que el Congreso no ha hecho pública

spanishrevolution.org/esta-hoj

[HN] Google tracks individual users per Chrome installation ID -- Partial freezing of the User-Agent string · Issue #467 · w3ctag/design-reviews uep.cat/7

Buffer overflow when pwfeedback is set in sudoers uep.cat/6 -2019-18634 There is no impact unless pwfeedback has been enabled in the sudoers file.

El que passa a Mallorca am. Els casos de prostitució de menors acollits pels centres de menors, és increible. Escarrufat me té.

codeweek.eu/ pot ser una molt bona eina per apropar als infants la tecnologia d'una forma lúdica i usant l'aprenentatge significatiu, els hi serà més fàcil d'aprendre.

Puede ser una buena herramienta para acercar la tecnología a los más peques de una forma lúdica y usando el aprendizaje significativo, resultará más fàcil de aprender.

Mastodon toot.postea.me

Mastodont des de Mallorca. Temàtica general.