Show more

Buffer overflow when pwfeedback is set in sudoers uep.cat/6 -2019-18634 There is no impact unless pwfeedback has been enabled in the sudoers file.

El que passa a Mallorca am. Els casos de prostitució de menors acollits pels centres de menors, és increible. Escarrufat me té.

codeweek.eu/ pot ser una molt bona eina per apropar als infants la tecnologia d'una forma lúdica i usant l'aprenentatge significatiu, els hi serà més fàcil d'aprendre.

Puede ser una buena herramienta para acercar la tecnología a los más peques de una forma lúdica y usando el aprendizaje significativo, resultará más fàcil de aprender.

Mastodon toot.postea.me

Mastodont des de Mallorca. Temàtica general.