Follow

Després d'uns quants dies amb el servidor caigut 😅, mea culpa, tornam en marxa. Encara hi ha alguna configuració que he de polir.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon toot.postea.me

Mastodont des de Mallorca. Temàtica general.