Follow

codeweek.eu/ pot ser una molt bona eina per apropar als infants la tecnologia d'una forma lúdica i usant l'aprenentatge significatiu, els hi serà més fàcil d'aprendre.

Puede ser una buena herramienta para acercar la tecnología a los más peques de una forma lúdica y usando el aprendizaje significativo, resultará más fàcil de aprender.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon toot.postea.me

Mastodont des de Mallorca. Temàtica general.